ระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


https://ru.dlbaseline.com

เข้าใช้งานระบบ

สมัครเข้าใช้งานระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล


สมัครเข้าใช้งาน

เงื่อนไขการทดสอบ


เกณฑ์ผ่าน 60 %

เกณฑ์ผ่านการทดดสอบจะต้องมีคะแนนมากกว่า 60 เปอร์เซ็น

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ระบบไม่จำกัดจำนวนครั้งการสอบ

บันทึกคะแนนล่าสุดเท่านั้น

ระบบจะบันทึกคะแนนครั้งที่สอบล่าสุดเท่านั้น

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบที่ FACEBOOK : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เท่านั้น


แจ้งปัญหาการใช้งานมาที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรอกรายละเอียดตามที่นี้เท่านั้น

  • ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย
  • ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ปัญหาในการใช้งานระบบ **ต้องระบุ**